Verificatie & Vergelijken

Je kunt nu producten vergelijken

en er is een contact formulier met versleutelde verbinding 

Cookie's & Nu delen

Heb cookie's en nu delen toegevoegd, cookie's moet van de wet, en nu delen, is voor mensen die op de website op knoppen kunnen drukken en dat de webpagina op facebook komt, maar ook twitter&printen&Emailen etc.